Image 1 (1)

ASSEMBLEA DE LA COORDINADORA CATALANA D’AJUNTAMENTS SOLIDARIS AMB EL POBLE SAHRAUÍ (CCASPS)

Dijous 7 de febrer es va celebrar a Vilanova i la Geltrú l’assemblea de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS).

En la mateixa es va presentar el Pla estratègic de Cooperació de la CCASPS  2018-2022 amb l’objectiu de proveir prioritats d’acció conjunta i coordinació als municipis i organismes que formen part de la CCASPS en el marc de la seva missió per a millorar l’eficàcia i l’eficiència del seu suport al govern de la RASD i al poble sahrauí. Tanmateix es va exposar el Pla anual de la CAASPS amb les actuacions a desenvolupar aquest any 2019.

En el decurs de l’assemblea també es va presentar la web de la CCASPS actualitzada https://ccasps.cat i el Festival Yala Sàhara.

   CONTACTE