Fa236a74 3ce3 4e24 B043 B8c30028a71e

ON ESTÀ LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL? Editorial Butlletí Catalunya Sàhara. Setembre 2019

Ara que ja estan constituïts els governs municipals, i comença el curs polític, toca reflexionar sobre la Cooperació internacional al desenvolupament i posar en portada la seva utilitat i les dificultats per les que travessa. El món municipal, ha estat des de la dècada dels vuitanta el nucli central de la Cooperació al Desenvolupament, mes enllà de les aportacions puntuals de l’Estat i d’alguns governs autonòmics, la cooperació internacional especialment amb Àfrica i Amèrica Llatina, ha tingut el seu centre de gravetat en l’àmbit municipal.

Els que coneixen el tema a fons, destaquen amb enyorança les reeixides i reivindicatives campanyes del 0,7% dels anys noranta i sobretot la gran implicació i esforç desplegat pels Ajuntaments, per a desenvolupar projectes de Cooperació que van millorar ostensiblement la vida de comunitats desfavorides que van ser espoliades i saquejades fins a l’extenuació pel colonialisme i els seus fills, els insaciables dictadors locals.

No obstant això, en l’últim lustre de la primera dècada dels dos mil va aparèixer l’anomenada crisi i va representar l’excusa perfecta per acabar amb la implicació dels ajuntaments en les tasques de Cooperació al Desenvolupament. La davallada va ser de tal envergadura que en molts municipis va desaparèixer fins i tot la regidoria de Cooperació i les partides pressupostàries que es destinaven a aquesta finalitat. Molts projectes assistencials i de cooperació van quedar paralitzats, suspesos o abandonats per falta de suport i finançament.

Alguns ajuntaments, molt pocs van resistir i com a mínim van mantenir partides simbòliques que amb moltes dificultats administratives, burocràtiques, logístiques i de comunicació pública van servir com a reducte del que era antany la ambiciosa cooperació internacional al desenvolupament i el mes que ambiciós 0,7%.

Pel que fa al Sàhara, malgrat els vincles històrics, culturals i de proximitat no ha estat l’excepció i la caiguda ha estat estrepitosa. A Catalunya el descens a partir de l’any 2009 fins avui frega el 70%. Les causes es fonamenten en l’anomenada crisi, encara que existeixen altres raons de pes, com el canvi de polítiques i de polítics, el sorgiment d’altres focus de conflicte molt més greus i més mediàtics, la dilatació del conflicte i la manca de perspectiva de solució han fet efecte en l’activisme provocant un gran esgotament.

Aquesta Editorial pretén fer un toc d’atenció sobre les dificultats que pateix la Cooperació al desenvolupament, a nivell municipal i autonòmic i animar a les noves corporacions a reprendre i recuperar part d’aquesta cultura reeixida d’ajuda al desenvolupament, dels anys noranta i principis de els dos mil.

En el cas del Sàhara, a principis del proper mes d’octubre es celebrarà a la ciutat gallega de Vigo la Conferència de Ciutats Agermanades i Amigues amb el poble Sahrauí. Aquesta Conferència pot representar un nou punt de partida i un àmbit de reflexió, transformació i reforma de la cooperació al desenvolupament dirigida als Campaments de Refugiats Sahrauí. Només així es podran construir canals, ponts i pous que reguin la vida de les zones deprimides d’altres llocs del planeta.

   CONTACTE