Executiva CCASPS

Assemblea Coordinadora Catalana d’Ajuntaments solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS)

El dilluns 10 de febrer s’ha celebrat l’Assemblea de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS), en la que hi participen 64 ajuntaments de Catalunya. A l’Assemblea es va triar la nova executiva conformada pels Ajuntaments de Sant Cugat (presidència), Santa Coloma de Gramenet (Vicepresidència) i Begues (Secretària) i diversos ajuntaments en les vocalies.
A l’Assemblea, va intervenir el representant Sahrauí, Mah Iahdih per explicar la situació actual del conflicte i la paràlisi que pateix el procés de pau, així com la necessitat que l’ONU assumeixi la seva responsabilitat per desencallar les negociacions entre les parts i propiciar avenços en l’aplicació del pla de pau. També va destacar la necessitat de determinar i definir durant aquest any el paper, les funcions i els temps de la MINURSO.
L’Assemblea va sotmetre a discussió diversos documents orgànics i va concloure l’Assemblea amb la intervenció de la nova presidenta, Gemma Aristoy, regidora de Sant Cugat del Vallès, que va agrair la confiança i va fer una crida a redoblar esforços encaminats a denunciar la situació perllongada en la qual viu el poble Sahrauí.

   CONTACTE