QUÈ HE DE FER SI VULL ACOLLIR?

Les famílies interessades a acollir nens i nenes sahrauís han de participar en una sessió informativa del projecte, on s’explica la situació del Poble Sahrauí, una descripció detallada del que és Vacances en Pau i on a més d’entregar un dossier informatiu es podran resoldre tots els dubtes que puguin tenir les possibles famílies acollidores.

Després de la sessió informativa, les famílies tindran una o dues entrevistes amb els responsables del programa en el municipi/zona i se’ls hi emplenaran la sol·licitud d’acollida amb les dades de les persones que conviuran amb l’infant.

La documentació requerida és:

  • DNI dels sol·licitants
  • Documents signats (els facilita l’entitat) amb els compromisos de no iniciar un procés d’adopció, tenir cura dels infants, facilitar el retorn, no sortir del territori espanyol i no estar en el registre de persones que tenen delictes sexuals.

L’Associació s’encarrega de:

  • Trobar finançament per sufragar les despeses del viatge del nen
  • Tramitar la targeta sanitària que els permet entrar en el sistema sanitari del CatSalut.
  • Tramitar una assegurança de responsabilitat civil dels infants
  • Traslladar els infants des de l’aeroport fins al municipi on residirà l’infant i a l’inrevés el dia que marxen.
  • Organitzar les revisions mèdiques
  • Organitzar les activitats lúdiques i visites institucionals.

La família acollidora durant els dos mesos d’estiu (juliol i agost)

  • Es responsabilitzen dels infants i vetllen pel seu benestar.
  • Ha d’assistir amb el nen/nena a les activitats conjuntes que s’han programat.

És d’especial importància, el compromís de les famílies acollidores en l’assistència amb els nens i nenes als actes i visites institucionals perquè, donen visibilitat social i política al drama del poble sahrauí davant la societat civil i política de la nostra comunitat, i reforcen la justícia de la seva causa que defensen els responsables sahrauís dins l’escena internacional.

Avís legal i condicions d’ús
   CONTACTE